XXIII Krajowa Konferencja Parlamentu Studentów RP

W dniach 20-23 kwietnia 2017 w Kościelisku odbyła się XXIII Krajowa Konferencja Parlamentu Studentów RP. Jak co roku przedstawiciele środowiska studenckiego w całej Polski mieli możliwość spotkania się w celu wymiany doświadczeń, nabywania wiedzy oraz udziału w szkoleniach. Po oficjalnym rozpoczęciu Konferencji, jednym z ważniejszych punktów programu był panel dyskusyjny pt.: „Jakość kształcenia w Polsce i w Europie – podobieństwa i różnice”. Gościem specjalnym był Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin, który wyraził chęć spotkania się z członkami Parlamentu Studentów RP oraz Przewodniczącymi Komisji Branżowych. Podczas Konferencji Krajowej odbyło się również otwarte posiedzenie Rady Studentów, na którym m.in. zostały przedstawione postulaty studentów do projektów założeń do Ustawy 2.0 oraz obecna sytuacja finansowa PSRP, a także podsumowanie Krajowej Konferencji.

XXIII Krajowa Konferencja PSRP

Wszystkich samorządowców studenckich z Polski serdecznie zapraszamy na XXIII Krajową Konferencję Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, która odbędzie się w dniach 20-23 kwietnia 2017 roku w Kościelisku (k. Zakopanego) w powiecie tatrzańskim. Po dwóch latach przerwy wracamy do tego uroczego miejsca, które stało się już symboliczne dla PSRP.

Krajowa Konferencja Parlamentu Studentów RP jest największą w Polsce konferencją skierowaną do samorządów studenckich.

Tradycyjnie będzie to wydarzenie skupiające liderów środowiska studenckiego z całej Polski, w trakcie którego zostaną podjęte ważne dyskusje poświęcone sytuacji studentów w naszym kraju. Zasadniczym celem konferencji jest wypracowanie rozwiązań i dobrych praktyk, które będą korzystnie wpływać na rozwój polskiego szkolnictwa wyższego, szczególnie wobec wyzwań związanych z Ustawą 2.0.

Rejestracja oraz szczególowe informacje dot. konferencji są dostępne na stronie www.konferencja.psrp.org.pl

XXIX Forum PWSZ

Spotkanie z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwieńczyło tegoroczne Forum Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. W Tarnowie w otwartej dyskusji z wicepremierem wzięli udział przedstawiciele najważniejszych organizacji studenckich w kraju. Debata nie pozostawiła złudzeń – głęboka reforma szkolnictwa wyższego jest konieczna. Jej powodzenie zależy jednak od tego, czy uda się zbudować porozumienie ze środowiskiem akademickim, naukowym i studenckim.

Spotkanie z przedstawicielem rządu poprzedził panel ekspercki. Poprowadzili go Arkadiusz Michalik i Jakub Kajmowicz, założyciele Centrum Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych. Poruszano kwestie m.in. roli studentów w ocenie jakości kształcenia, czy ich udziału w pracach organów kolegialnych. – Chcemy, żeby młodzi ludzie przy pomocy tych narzędzi mogli manifestować swoje poglądy i mieli realny wpływ to, co dzieje się w uczelni – mówił Grzegorz Kądzielawski, szef Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów. Wtórował mu Michał Moskal z Zarządu Krajowego NZS. – Procentowy udział studentów w senacie uczelni, czy radach wydziałów powinien być jeszcze większy – dodał.

Podczas panelu eksperckiego rozmawiano również o kondycji PWSZ-ów w Polsce. – Odpowiadamy na potrzeby pracodawców. Mamy podstawową wiedzę i umiejętności, by później móc odnaleźć się jako absolwenci. Uczelnie wykonują prace organiczną, bez tego całość rynku pracy wyglądałaby zupełnie inaczej – ocenił Mateusz Gawroński z Parlamentu Studentów RP. – Rola PWSZ-ów w całym systemie szkolnictwa będzie się zwiększać. Nie ma nic ważniejszego od przygotowania do praktycznego wykonywania zawodu – uzupełnił Michał Moskal z Zarządu Krajowego NZS.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z Jarosławem Gowinem. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podkreślił, że poprzednia ustawa o szkolnictwie wyższym była nowelizowana tak wiele razy, że stała się nieczytelna. – Model kształcenia w Polsce wyczerpał swój potencjał – powiedział. Dowodem na to ma być słaba pozycja polskich uczelni w światowych zestawieniach. – Z roku na rok nawet najlepsze polskie uczelnie tracą na znaczeniu – dodał wicepremier.

Podczas wystąpienia Jarosław Gowin mówił o wprowadzonych już zmianach w finansowaniu uczelni wyższych. Od tego roku już nie liczba studentów, ale jakość ich kształcenia i osiągnięcia naukowe są najważniejszymi kryteriami przy podziale dotacji. – Dzięki temu rozwiązaniu chcemy nagradzać lepsze uczelnie, a słabsze pobudzić do konkurencji – tłumaczył wicepremier. Dodał przy tym, że studenci nie powinni się obawiać o losy uczelni zawodowych. – Przygotowywana Ustawa 2.0 nie będzie zatwierdzona bez waszych sugestii i uwag – zakończył zwracając się do zebranych.

Podczas spotkania w Tarnowie wybrano również nowe władze Forum PWSZ PSRP. Przez najbliższy rok organizacją kierować będzie Agata Orłowska z Włocławka. Jej zastępcą został Bartosz Budny z Ciechanowa. Z kolei na sekretarza forum wybrano Mateusza Ostrowskiego z Oświęcimia.

Punktem kończącym tegoroczne Forum PWSZ był uroczysty bal. Sobotni wieczór zaproszeni goście spędzili w malowniczo położonym ośrodku w Janowicach niedaleko Tarnowa. Czas umilał im kwartet smyczkowy Con Fuoco. Dla studentów, polityków oraz przedstawicieli rządu była to również okazja do mniej formalnych rozmów. Kolejne Forum – sprawozdawcze odbędzie się w październiku w Jarosławiu.

Autorem zdjęć jest Grzegorz Kwiek.

 

III Posiedzenie Rady Studentów PSRP w kadencji 2017/2018

W dniu 18 marca 2017 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się III posiedzenie Radu Studentów Parlamentu Studentów RP. Z ramienia Komisji PWSZ PSRP uczestniczyli w niej: Przewodnicząca Komisji Agata Orłowska, Zastępca Przewodniczącej Bartosz Budny oraz członek Komisji Damian Wietrak. Przedstawiciele środowisk studenckich debatowali na temat nadchodzących zmian w szkolnictwie wyższym oraz Ustawą 2.0. Zostało zaprezentowane m. in. sprawozdanie finansowe, powołanie nowego Rzecznika Praw Studenta oraz składy Komisji Parlamentu Studentów RP, w których znalazło się czterech przedstawicieli Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Agata Orłowska (PWSZ Włocławek), Damian Wietrak (PWSZ Chełm) oraz Kornel Musiał (KPSW w Jeleniej Górze) zostali powołani do Komisji ds. Projektów oraz Sylwia Bogdan (PWSZ Suwałki) znalazła się w składzie Komisji ds. Informacji i Promocji. Zostały przekazane również informacje dotyczące XXIII Krajowej Konferencji, która odbędzie się w kwietniu br. Przewodniczący PSRP Tomasz Tokarski zaplanował również szkolenie nt. komunikacji interpersonalnej. Następne powiedzenie Rady Studentów zaplanowano podczas XXIII Konferencji Krajowej Parlamentu Studentów RP.

 

Posiedzenie Komisji PWSZ


W dniach 17 – 19 lutego 2017 roku w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku odbyło się posiedzenie Komisji. Komisja m. in. wprowadziła zmiany do statutu, analizowała obecną sytuację Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, wypracowała postulaty wobec powstania założeń do Ustawy 2.0 oraz przygotowała wstępny plan obrad na XXIX Forum Sprawozdawczo – Wyborcze, które odbędzie się w Tarnowie.

I posiedzenie Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej kadencji 2017/2018

I posiedzenie Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej kadencji 2017/2018 odbyło się w dniach 20-22 stycznia w Warszawie.

Udział w posiedzeniu Rady Studentów z ramienia PWSZ wzięli:

Przewodnicząca KPWSZ : Agata Orłowska
Członek Rady Studentów PSRP : Sylwia Bogdan
Pełnomocnik ds. kształcenia zawodowego w Polsce : Damian Wietrak

od lewej : Damian Wietrak, Agata Orłowska, Sylwia Bogdan

Piątek był dniem szkoleniowym. Szkolenia prowadził m.in. Marcin Chałupka z zakresu praw dot. szkolnictwa wyższego. Sobota była dniem I posiedzenia Rady Studentów

 

 

Studencie, Maturzysto #PoznajSwojePrawaIObowiązki

21.12.2016 w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze odbyły się szkolenia z zakresu praw i obowiązków studenta, które poprowadził Dawid Knara: Członek Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej.
Po szkoleniach była możliwość zadawania pytań przez studentów i maturzystów z zakresu prawa szkolnictwa wyższego. Na pytania odpowiadali :
Dawid Knara : Członek Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej,
Agata Orłowska : Przewodnicząca Komisji PWSZ,
Kornel Musiał : Przewodniczący Samorządu KPSW w Jeleniej Górze,
Paweł Ćwiąkało : w latach 2008-2013 członek Parlamentu Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Organizatorzy wydarzenia:

– Samorząd Studencki KPSW w Jeleniej Górze
– Fundacja Merkury
– Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
– Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Ogólnopolskie Szkolenie Liderów Samorządów Studenckich


25 listopada 2016 roku odbyło się Ogólnopolskie Szkolenie Liderów Samorządów Studentów organizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Płocku. W szkoleniu wzięło udział około trzydzieścioro członków Samorządów Studenckich z całego kraju. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się między innymi jak skutecznie pracować w zespole oraz współpracować z lokalnymi mediami.
W szkoleniu udział wzięła m.in Agata Orłowska – Przewodnicząca Komisji PWSZ PSRP, Mateusz Bieńkowski oraz Beata Małecka – Honorowi Członkowie Komisji PWSZ PSPR oraz Bartosz Budny – członek Komisji PWSZ PSRP.

Poniżej krótka fotorelacja z wydarzenia.

 

Nowy skład KOMISJI PWSZ – XXVIII Forum Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Białej Podlaskiej

cropped-aw1.png

14907623_929948403776272_3803376625016318813_n

Agata Orłowska (przewodnicząca Komisji PWSZ PSRP)

W dniach 27-20.10.2016 w Białej Podlaskiej odbyło się XXVIII Forum PWSZ.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wskutek wyborów uzupełniających, mających miejsce na XXVIII Forum Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Białej Podlaskiej, funkcję Przewodniczącej Komisji PWSZ PSRP objęła Agata Orłowska – studentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

Życzymy Agacie oraz całej komisji wielu sukcesów ! 

Nowy skład komisji

14907270_929021940535585_4202126967043528849_n

XXVIII Forum PWSZ w Białej Podlaskiej